Вицове

Звъни се във фирма за ремонт на офис техника: – Добър ден, принтерът ми започна да печата некачествено! – Вероятно трябва да се почисти. Това ще ви струва 50 лв. Но бихте могли да прочетете инструкцията и сам да си го почистите. Клиентът, удивен от тази откровенност пита: – А, вашият шеф знае ли, че по този начин губите пари? – Ами всъщност ние получаваме доста повече работа, когато нашите клиенти първоначално се опитат сами да ремонтират нещо…

Интересно

Кога рутерът не достига максималната скорост?
1) Стандарт. Много е важно дали се свързвате жично или безжично с рутера. При безжично свързване се намесват мн=>
Защо рутерът „забива” и спира да работи?
1) Прегряване. Когато пипнете рутера, той не трябва да пари, а само да е леко топъл. Уверете се, че вентилационни=>
Ако компютърът ухае неприятно
Лошата миризма може да е признак за сериозни проблеми, но може да бъде и нещо съвсем семпло. Има няколко възм=>
Как да намалим умората на очите при седене пред монитора.
Дългият престой пред монитора има доста сериозно отражение върху очите. То дори си има медицинско име – Compu=>

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 към чл.38

От общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

Параметър

Измерване

Стойност

Стандартизационен документ

Време за първоначално

Време, за което са изпълнени най-бързите 95% и 99% от заявките

24 часа

ETSI EG 202 057-1

свързване към мрежата

Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80%-среден брой на дните закъснение след договорената дата

100.00%

 

Процент на жалбите относно коректност на сметките

Съотношение на сметките, за корекността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки

0.00%

ETSI EG 202 057-1

Постигната скорост на предаване на данни

Максимална постигната скорост за предаване на данни

100Mbit/s

ETSI EG 202 057-4

 

Минимална постигната скорост за предаване на данни

100Mbit/s

 

 

Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта за предаване на данни

0 bit/s

 

Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни

Процент на неуспешните опити за предаване на данни

0.00%

ETSI EG 202 057-4

Закъснение при предаване на данни(еднопосочно)

Средна стойност на закъснението при предаване на данни

1 ms

ETSI EG 202 057-4

 

Стандартно отклонение на закъснението

0 ms