Вицове

Звъни се във фирма за ремонт на офис техника: – Добър ден, принтерът ми започна да печата некачествено! – Вероятно трябва да се почисти. Това ще ви струва 50 лв. Но бихте могли да прочетете инструкцията и сам да си го почистите. Клиентът, удивен от тази откровенност пита: – А, вашият шеф знае ли, че по този начин губите пари? – Ами всъщност ние получаваме доста повече работа, когато нашите клиенти първоначално се опитат сами да ремонтират нещо…

Интересно

Кога рутерът не достига максималната скорост?
1) Стандарт. Много е важно дали се свързвате жично или безжично с рутера. При безжично свързване се намесват мн=>
Защо рутерът „забива” и спира да работи?
1) Прегряване. Когато пипнете рутера, той не трябва да пари, а само да е леко топъл. Уверете се, че вентилационни=>
Ако компютърът ухае неприятно
Лошата миризма може да е признак за сериозни проблеми, но може да бъде и нещо съвсем семпло. Има няколко възм=>
Как да намалим умората на очите при седене пред монитора.
Дългият престой пред монитора има доста сериозно отражение върху очите. То дори си има медицинско име – Compu=>

ИНТЕРНЕТ » ТЕЛЕФОНИЯ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за взаимоотношения с потребителите
на телекомуникационна услуга „IBtelecom
 
 
 
1. Месечна такса за абонамент и подръжка на телефонни постове - 4.80 лв. на линия с ДДС
2. Инсталационна такса – 24 лв. с включен ДДС
3. Цени на телекомуникационни услуги с включен ДДС, за абонати на:
 
Селищни телефонни разговори в мрежата на IBTelecom в рамките на гр. Варна 0.00лв./мин.
Междуселищни телефонни разговори до стационарни мрежи в страната 0.09лв./мин.
Международни разговори (ЕС стационарни) 0.07лв./мин.
Разговори до мрежите на мобилните оператори в страната 0.44лв./мин.
Стандартен план” - Без начално таксуване, на всеки 15 секунди, с изключение на разговорите до мобилните оператори
встраната, където отчитането се осъществява на 30 секунди.
Селищни телефонни разговори до стационарни мрежи в рамките на гр. Варна 0.04лв./мин.
Пълната ценова листа по дестинации в страната и чужбина за двата плана можете да откриете на www.interbild.net.
 
 
4. Отчитане, проверка и заплащане на потреблението:
Текущата сметка за телефонния пост може да бъде проверена след заявка към служител на Стайлком ООД за изготвяне на подробна разпечатка на разговорите. Продължителността на телефонния разговор се определя като периода между получаване на сигнал за установяване на връзка, получен от повикваната страна, и получаване на сигнал за разпадане на връзката. Разпадане на връзката може да бъде предизвикано от която и да е от страните. Заплащане на потреблението на абонатите се осъществява на месечна база. Телефонната услуга се заплаща до 10-то число на всеки месец, когато се получава фактура за предишния.
 
 
5. Неустойки по договора
Договорът може да бъде прекратен с 30-дневно предизвестие от всяка една от страните, след изчистване на всички финансови задължения. В този случай страната, инициирала прекратяването на договора, не дължи неустойки.
 
 

Подпис на клиента

 

Име:...................................................................................

(попълва се саморъчно)

Дата: .............................. Подпис:

 

Подпис на представителя на “ССИ” ЕООД 

 

УПРАВИТЕЛ:

 

Дата: .............................. Подпис: